Kako je bilo lani

Konferencija Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, 12. hrvatski dani sigurnosti, održana je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz pokroviteljstvo gradonačelnika Grada Zagreba. Noseća je tema bila Partnerstvo za sigurnost, a kao izaslanik predsjednika Vlade RH Konferenciju je svečano otvorio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je uvodno naglasio kako se razvojem nanotehnologija proširio spektar rizika te da globalizacija i digitalizacija utječu na rast kriminaliteta i pojavu novih oblika kriminala. Alen Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, istaknuo je važnost partnerstva policije i sektora korporativne sigurnosti koje se, među ostalim, provodi i kroz edukaciju menadžmenta urbane sigurnosti i K9 timova. Kako je MUP kroz proteklih godinu podupirao aktivnosti HUMS-a u prevenciji u sigurnosti, Alen Ostojić je ministru Božinoviću uručio zahvalnicu HUMS-a. Sudionicima Konferencije, vodećim profesionalcima sigurnosti i zaštite, obratio se i Michael Lange, direktor Zaklade Konrad Adenauer u RH.

Hrvatski dani sigurnosti 2018. imali su i međunarodni karakter. Osnivači i predsjednici nacionalnih asocijacija menadžera korporativne sigurnosti Slovenije, Srbije, Makedonije i Hrvatske održali su panel pod nazivom „Stanje i perspektive korporativne sigurnosti u JI Europi – što nam donosi Southeast Europe Corporate Security Association?“ A u sklopu trodnevne Konferencije održan je i 3. zagrebački forum o urbanoj sigurnosti na temu Dani prevencije kriminaliteta 2018., o kojoj su razgovarali župani, gradonačelnici, načelnici te stručnjaci za sigurnost koji rade u lokalnoj i regionalnoj upravi i samoupravi.

 

PODIJELI...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email