PREDAVAČ

Damir Car

HRVATSKI DANI SIGURNOSTI

Damir Car instruktor je i vodič pasa specijalističke namjene u području zaštitne namjene te detekcije mirisa. Instruktor je i vodič pasa za protueksplozijsku namjenu, za školovanje pasa i vodiča za forenzična istraživanja, te voditelj i instruktor školovanja u području provođenja
testova za procjenu mentalnih karakteristika pasa koji ulaze u procese specijalističke obuke. Damir Car je osnovao kompaniju Canis Revolution te sudjelovao u školovanju Frontex K9 timova za zaštitu državnih granica. Predsjednik je Odbora za implementaciju K9 Timova u sustav korporativne i privatne sigurnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Na 1. Forumu o privatnoj zaštiti u okviru Hrvatskih dana sigurnosti održao je predavanje pod nazivom „Jesmo li korak bliže implementaciji K9 Timova u sustav korporativne i privatne sigurnosti?